DE KLOOF OVERBRUGGEN

De Vlaamse overheid wil de kloof tussen arm en rijk overbruggen. Want kinderen en jongeren die het minder breed hebben, voelen zich vaak uitgesloten. De basisbehoeften van iedereen moeten vervuld zijn, zodat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede hieruit kunnen ontsnappen. Onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Maar ook vrije tijd is belangrijk. Ontspanning moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.

Wil je kijken hoe jij goedkoper kan leven, of je een studiebijlage kan aanvragen en hoe je iets bijverdient? Neem een kijkje op www.jongerengids.be. Klik hier als je op zoek bent naar een jongerenvereniging waar jongeren in armoede het woord nemen.

Onze vliegende reporter ging op pad:

“De overheid zorgt al voor onderdak en voedseluitdelingen voor de armen van bij ons, maar ik vind dat ze nog meer kan doen.”
- Fleur