EEN TE HOGE JEUGD­WERKLOOSHEID BESTRIJDEN

De Vlaamse overheid wil ervoor zorgen dat jullie na jullie schooltijd goed werk vinden. We willen dat de jeugdwerkloosheid daalt. Onderwijs is daarvoor belangrijk, want nog te veel jongeren verlaten de school zonder diploma of getuigschrift. We willen leren en werken ook beter combineren met het zogenoemde werkplekleren, zodat iedereen een zinvolle, duurzame loopbaan kan uitbouwen.

Je bent jong en je wil werk? VDAB toont je hoe je dat aanpakt!

Onze vliegende reporter ging op pad:

“Onderwijs is erg belangrijk om een goeie job te vinden. We leren veel, wat ons later zeker zal helpen. Maar ook buiten de schoolmuren kan je veel leren door mee te gaan werken met een vakman en te leren hoe het er echt op de job aan toegaat.”
- Abdoul-Rahim