De armoede bij kinderen en jongeren moet omlaag.

De kloof overbruggen

Kinderen en jongeren in armoede ervaren de kloof met hun leeftijdsgenoten op verschillende vlakken. Door in te zetten op de kracht van kinderen en jongeren in armoede en iedereen gelijke kansen te geven om aan alle aspecten van de samenleving deel te nemen, wil de Vlaamse overheid mee die kloof overbruggen. Dit vereist een structurele en integrale aanpak waarbij we rekening houden met de context van gezin en omgeving.

Door in te zetten op een behoorlijke levensstandaard

De Vlaamse overheid zoekt manieren om een behoorlijke levensstandaard te garanderen want dit biedt toekomstperspectief. We zetten in op efficiƫnte toelagesystemen, zowel voor het gezin als bv. in het onderwijs. We informeren en sensibiliseren de verschillende doelgroepen op een aangepaste manier. Natuurlijk is duurzame tewerkstelling een heel belangrijke sleutel en zullen we ook daarin verder een aanpak op maat uitwerken.

Een fijne en zinvolle vrije tijd mogelijk te maken

In de vrije tijd, jeugdwerk, sport en culturele activiteiten: ook kinderen en jongeren in armoede moeten echt een eigen keuze kunnen maken. Dit willen we garanderen door te voorzien in een breed aanbod Het specifieke aanbod voor deze groep blijven we ondersteunen. Tegelijk werken we aan een grotere toegankelijkheid van het algemene aanbod. Voor groepen die nu niet bereikt worden, zetten we extra in op toeleiding.

En met extra aandacht voor de school

Er wordt ook meer aandacht gevraagd voor armoede in het Vlaamse onderwijsbeleid. We zetten onder meer in op de ouders en lokale netwerken.

Over JKP