De school is een plek waar je je thuis kan voelen, ook buiten de schooluren

De school in jouw buurt

De rol die een school ten aanzien van zijn brede omgeving kan spelen is groot. Jeugdwerk, sportclubs, buurtwerking e.a. kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van de opdracht van een school. Een school zelf kan succesvol uit de muren breken door in dialoog te gaan en samen te werken.

Wil een ruime leerzone zijn

De Vlaamse overheid wil de ontwikkeling van open en ruime leerzones verder stimuleren. De lokale realiteit is het uitgangspunt. We zullen bottom-up initiatieven ondersteunen. Samenwerking kan met meerdere interessante partners zoals jeugd, welzijn, sport.

Met veel aandacht voor jou

Elk kind en elke jongere heeft zijn achtergrond. En voor ieder van hen moet de school een veilige en vertrouwde omgeving zijn. De rol van directies en leerkrachten is hierin cruciaal. De Vlaamse overheid wil hen ondersteunen bij deze taak. Diverse vormings- en sensibiliseringsinitiatieven staan op stapel. Er is daarbij specifieke aandacht voor (de omgang met) kwetsbare kinderen en jongeren.

En in een toffe omgeving

Kinderen en jongeren moeten graag naar school gaan. Plezante, toegankelijke, veilige en multifunctionele infrastructuur zullen hierbij zeker helpen. De Vlaamse overheid zal hierin investeren, binnen de beschikbare financiƫle mogelijkheden, via een masterplan scholenbouw en het inbrengen van expertise en ondersteuning.

Over JKP