Alle kinderen en jongeren hebben recht op een vrijetijdsbesteding. Het jeugdwerk, lokale besturen, welzijnsorganisaties en andere vrijetijdsactoren hebben de taak elk kind en elke jongere een plek te geven in het vrijetijdsaanbod. Samen met JINT, Bataljong, het Kenniscentrum Kinderrechten en De Ambrassade organiseren we een netwerkmoment om succesvolle drempelverlagende praktijken in de kijker te zetten.  

Meer info en inschrijven

Andere sessies: