Een fijne jeugd zonder grote zorgen of stress, vol zelfvertrouwen. Was het maar voor elk kind en elke jongere zo … Echt luisteren naar jullie noden en wensen, dat is ons plan. Voor meer veiligheid én vrijheid.

Ja, maar wat doen we nu concreet?

Goed in je vel zitten. Ruimte om jezelf te ontdekken. Zonder angst durven vragen en antwoorden. Mogen leren uit fouten. Stap per stap de wereld in. Dat is het speelterrein waar je als kind of jongere recht op hebt. Wij willen het mee helpen verdedigen.

Door geweld tegen jullie aan te pakken, dus ook pesten en cyberpesten. Door praten over psychische problemen makkelijker te maken. En door vlot voor de juiste steun te zorgen, via bekwame hulpverleners die prima samenwerken.

Met een groepje vrienden dingen doen is leuk. Gezellig binnen, lekker buiten. Maar druk verkeer, beton en onverdraagzaamheid steken er vaak een stokje voor … Gastvrije buurten, daar willen we met jullie voor gaan.

Ja, maar wat doen we nu concreet?

Als kind of jongere opgroeien in een aangename en gezonde buurt is een grote plus. Het leven is meer dan tussen vier muren of achter een scherm zitten. Jullie plek in de publieke ruimte mogen en kunnen innemen is nodig. Om samen te ravotten en te sporten, creatief te zijn of gewoon wat te hangen op het gras, in de zon.

Samen met jullie en de natuur maken we er een warme samenleving van. Voor alle leeftijden.

Leiding bij de jeugdbeweging. Animator op een speelplein. Extra handen in het rusthuis. Veel jongeren zetten zich in voor anderen. Of willen dat graag doen. Daarom is respect voor vrijwilligerswerk zo belangrijk.

Ja, maar wat doen we nu concreet?

Zomaar iets goeds doen voor anderen of voor de natuur doet deugd. Je zorgt actief mee voor positieve verandering, binnen een thema dat jou raakt. Daar mag je heel trots op zijn. Je doet vanzelf levenservaring en praktische kennis op. Grote kans ook dat je nieuwe vrienden maakt.

Wij willen dat jouw stem gehoord wordt en versterken wat prima werkt. Daarnaast moedigen we nieuwe vrijwillige initiatieven en vormen aan, op maat van jullie talenten en wensen.

Met vrienden leuke dingen doen en relaxen. Ongeremd genieten van jouw vrije tijd. Wil je wel naar een sportclub, muziekschool, jeugdhuis of op kamp, maar bots je ergens tegenaan? Die drempels moeten weg.

Ja, maar wat doen we nu concreet?

Elk kind en elke jongere heeft recht op vrije tijd en spel. Dat staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens én in het kinderrechtenverdrag. En het lijkt logisch. Maar voor kinderen en jongeren in armoede, met een handicap, die uit huis geplaatst zijn … is het niet vanzelfsprekend.

Wij streven naar vrije tijd op maat en zonder hindernissen, waarin je jouw stem kan laten horen en helemaal jezelf kan zijn. Een aanbod met lekker veel keuze. Want iedereen is anders. En dat mag.

Viraal gaan is leuk, gamen spannend. Zolang je niet hopeloos verstrikt raakt in het world wide web … Wij helpen kinderen en jongeren om sociale media sociaal te houden en kritisch om te gaan met informatie. Maar ook om supercreatief te zijn. Online én offline.

Ja, maar wat doen we nu concreet?

Onze wereld is half-digitaal. Volop mee zijn met nieuwe technologie betekent pret, onverwachte ontmoetingen, kansen – ook internationaal – en nieuwe skills. Dat moedigen we aan. Net als mediawijs worden. Weten hoe je best omgaat met die overload aan berichten die op je afkomt, online en offline … En met fake news, haatspraak, sexting enzovoort.

We willen posten, sharen en subscriben safe houden. Door ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren hun (digitale) rechten kennen en  kunnen uitoefenen.