Een fijne jeugd zonder grote zorgen of stress, vol zelfvertrouwen. Was het maar voor elk kind en elke jongere zo … Echt luisteren naar jullie noden en wensen, dat is ons plan. Voor meer veiligheid én vrijheid.

Ja, maar wat doen we nu concreet?

Goed in je vel zitten. Ruimte om jezelf te ontdekken. Zonder angst durven vragen en antwoorden. Mogen leren uit fouten. Stap per stap de wereld in. Dat is het speelterrein waar je als kind of jongere recht op hebt. Wij willen het mee helpen verdedigen.

Door geweld tegen jullie aan te pakken, dus ook pesten en cyberpesten. Door praten over psychische problemen makkelijker te maken. En door vlot voor de juiste steun te zorgen, via bekwame hulpverleners die prima samenwerken.

“Ik heb geleerd dat er in België eigenlijk nog veel kinderrechten zijn die niet worden nageleefd en dat je eigenlijk wel ergens terecht kan om een klacht in te dienen of om te zeggen dat je gezien hebt dat er een kinderrecht niet wordt nageleefd .”