Eerst en vooral:
wie zijn wij?

JK … wadde?

Al sinds de regeerperiode 2000-2004 voegt de Vlaamse Regering haar plannen voor kinderen en voor jongeren samen, over de beleidsdomeinen heen. Met de kinderrechten als stevige basis. In dit overkoepelende plan worden de visie en het beleid van de Vlaamse Regering op jeugd- en kinderrechten vastgelegd. Het is van toepassing op alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen iedereen tussen 0 en 30 jaar dusin Vlaanderen en Brussel. De minister van Jeugd coördineert dit plan. Het gaat over 5 heel concrete uitdagingen: Goed in je vel, Blij met je buurt, Knap geëngageerd en vrijwillig bezig, Vrije tijd voor allen en Mediawijs

 

Deze 5 uitdagingen werden geselecteerd na heel wat gesprekken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen, organisaties, lokale besturen, onderzoekers en andere beleidsdomeinen. De komende jaren wil de Vlaamse Regering samen met verschillende partners graag nog beter en concreter haar best doen. Samen met jou. Door werk te maken van deze uitdagingen en hier heel concrete acties rond op te zetten.

Bekijk onze tijdslijn

Denk je ook graag mee? Super!

Check onze evenementen, activiteiten en inspiratiesessies!

Bekijk de verslagen, activiteiten en evenementen