Je kan organiseren en creëren in je omgeving, ongeacht je leeftijd

Vanzelfsprekend een plek krijgen

Kinderen en jongeren hebben hun plaats in Vlaanderen. De Vlaamse overheid is zich ervan bewust dat ’jong zijn’, met respect voor elkaar en voor andere generaties, zich niet in het luchtledige afspeelt. We geven kinderen en jongeren de kans om zich zelf te zijn en zich uit te drukken in de samenleving.

Zien en gezien worden

Elkaar ontmoeten en dingen samen beleven, kan wederzijds begrip creëren: voor meer kwetsbare groepen, bij groepen jongeren onderling en tussen jong en oud. Jeugdwerk, sport en cultuur lijken evidente plekken hiervoor, maar zullen nog extra stimulansen krijgen. Ook de toeristische sector zet in op gezins- en kindvriendelijke initiatieven. En bij stadsvernieuwingsprojecten is gezinsvriendelijkheid een aandachtspunt.

De Vlaamse overheid vindt dat kinderen en jongeren gezien mogen worden en hun stem moeten kunnen laten horen. We zetten dat in de kijker via een aantal campagnes en conferenties.

Zonder al te veel regeltjes

De Vlaamse overheid probeert te snoeien in de reglementering die het initiatief van kinderen en jongeren belemmert. Administratieve vereenvoudiging moet het jeugdwerk helpen om zich op zijn werking te concentreren en niet op meerdere moeilijke reglementeringen. Ook individuele jongeren zullen hier voordelen uit halen wanneer zij bv. een evenement op poten willen zetten. Anderzijds probeert de Vlaamse overheid zelf via JoKER nieuwe regelgeving nog beter af te stemmen op de belangen van kinderen, jongeren en hun organisaties.

Over JKP