Vrijetijdsbesteding voor allen is de vierde uitdaging uit het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Alle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel moeten zich goed kunnen voelen in hun vrije tijd, ongeacht hun afkomst, sociaal-economische situatie, lichamelijke of psychische toestand. Op 4 mei gaven we de kick-off van dit jaarlijks moment waarop we inzoomden op een aantal trajecten die het afgelopen jaar vorm gekregen hebben binnen de thema’s vrije tijd, inclusie en diversiteit. In de namiddag focusten we op wat er binnen deze uitdaging de komende jaren op stapel staat.

Download Mural (7,54 MB)

Dag Vrijetijdsbesteding voor allen - Minister Dalle

Minister Dalle heet je welkom op deze allereerste Dag Vrijetijdsbesteding voor allen!

Reflectie op het Masterplan Diversiteit (Lien Van Eekert)

Het masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk liep af in 2020. Ben je benieuwd naar welke stenen er verlegd werden? Hoe dit plan doorwerkt in het JKP en welke concrete acties er het afgelopen jaar nog hebben plaatsgevonden? Lien Van Eekert, studente aan de KU Leuven, deelt kort, maar krachtig haar reflectie met jullie.

Generatie Veerkracht: een aantal bevindingen (Ann Vandenbussche)

Generatie Veerkracht is het actieplan van de Vlaamse Regering dat bijkomende ondersteuning wil bieden aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in tijden van corona. Het plan werd gelanceerd in 2020 en bestond uit 6 onderdelen. Een van deze onderdelen was de projectoproep ‘connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de buitenwereld’ waarbinnen 59 grote en kleine projecten uit verschillende sectoren erkend werden. Na afloop van de projecten bracht de administratie een aantal interessante bevindingen uit deze oproep in kaart. Dat overzicht wil Ann Vandenbussche (Departement Cultuur, Jeugd en Media) graag met jou delen!

Ontmoetingen in het Jeugdwerk: toelichting bij het actieonderzoek Sociale Integratie (Aline Dusabe)

De projectoproep Sociale Integratie kaderde binnen het Masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk (2018-2020) waarbij 16 projecten geselecteerd werden om kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact te brengen met verschillende organisaties en verenigingen in het brede jeugdwerk. Demos begeleidde de 16 projecten gedurende twee jaar. Aan de hand van een actieonderzoek gingen ze op zoek naar randvoorwaarden, handelingskaders en de beleidsdomeinen waarbinnen de projecten actief waren. Dit resulteerde enerzijds in een onderzoeksrapport ‘Ontmoetingen in het jeugdwerk’ en anderzijds in een praktische vorming over deze thematiek. Benieuwd naar hoe deze 16 projecten ingezet hebben op ontmoeting? Aline Dusabe van Demos vzw geeft jullie een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

Voorstelling methodiek onderzoek ‘Waarde van het Jeugdwerk’ (Janne Vermeesch)

In 2020 kreeg AP Hogeschool de opdracht om het laatste kwalitatieve onderzoek ‘Waarde van Jeugdwerk’ vanuit het Masterplan ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’ uit te voeren. De onderzoekers gaan aan de slag met de methodiek van ‘Transformatieve evaluatie’ waarmee de verhalen van kinderen en jongeren in het jeugdwerk geanalyseerd en verwerkt worden tot beleidsaanbevelingen die de kracht van het jeugdwerk kunnen stimuleren naar de toekomst toe. Janne Vermeesch van het Departement Cultuur, Jeugd en Media geeft tekst en uitleg.

Inspiratiesessie 4: Goed in je vrije tijd - Minister Dalle

Minister Dalle vertelt waarom vrijetijdsbesteding voor allen zo belangrijk is. Elk kind en elke jongere heeft recht op een vrijetijdsbesteding op maat. De komende jaren wordt hier sterk op ingezet met deze vierde uitdaging uit het JKP.

Sportpret vzw (Aïlan Iriks-Bickx)

Aïlan vertelt je meer over de werking van Sportpret vzw, een landelijk erkende jeugdorganisatie. Sportpret zet zich in om kinderen, die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie, te laten deelnemen aan vrije tijd. Dit doen ze door kinderen en gezinnen actief op te zoeken bij een heel netwerk aan armoedeorganisaties en sociale diensten. Vervolgens kunnen de kinderen tussen 3 en 12 jaar gratis deelnemen aan allerlei activiteiten die ze organiseren.

Bezoek de website van Sportpret

De Wissel vzw (Sieg Pauwels)

De Wissel vzw is een begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen. Sieg legt uit hoe zij vanuit hun werking inzetten op de brug tussen jeugdhulp en vrije tijd. Hij licht het project ‘Tres’ toe, een samenwerking van Artforum/Urban Woorden, De Wissel, MFC Combo, OBC Ter Wende-Espero en Sporen. Kinderen en jongeren die ondersteund worden door de jeugdzorg werken er nauw samen met een kunstenaar.

Bezoek de website van De Wissel

publiq vzw (Katelijne Morreel)

Katelijne legt uit hoe publiq het vrijetijdsaanbod en jongeren met elkaar verbindt. Dit doen ze in samenwerking met onder andere WATWAT. Met UiTX.be, een gecureerde jongerenagenda, zet publiq in op een jongerenaanbod. De curatoren, allemaal tussen de 16 en 26 jaar, doorlopen alle geselecteerde activiteiten en bepalen mee welk aanbod in de jongerenagenda verschijnt. Op die manier wordt de jongerenagenda door en voor jongeren samengesteld.

Bezoek de website van UiTX.be

Andere sessies: