Vrijetijdsbesteding voor allen is de vierde prioriteit uit het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Alle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel moeten zich goed kunnen voelen in hun vrije tijd, ongeacht hun afkomst, sociaal-economische situatie, lichamelijke of psychische toestand. Op 4 mei geven we de kick-off van dit jaarlijks moment waarop we inzoomen op een aantal trajecten die het afgelopen jaar vorm gekregen hebben binnen de thema’s vrije tijd, inclusie en diversiteit. We leggen actief de link met het Masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk (2018-2020). In de namiddag focussen we op wat er binnen deze prioriteit de komende jaren op stapel staat. Kom luisteren waar het over gaat en schrijf je in!

Meer info over het programma

Ik schrijf me in!

Andere sessies: