Een van de prioriteiten uit het JKP is het inzetten op gezonde en leefbare buurten voor kinderen en jongeren. Om die doelstelling te bereiken, organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met het Netwerk Jeugdvriendelijk op 30 november 2021 een inspiratiedag. We gingen in gesprek met lokale besturen, praktijkwerkers en experten over goede voorbeelden, hun sterktes en de uitdagingen die bestaan. We gingen aan de slag met de vele aspecten die buurten leefbaar maken: publieke ruimte die echt publiek is, sociale cohesie, ruimtelijke kwaliteit, zich veilig en vlot voortbewegen, groene buurten, de buurt als speelterrein, … En onderzochten hoe we kinderen en jongeren steeds mee aan het stuur kunnen zetten in het creëren van jeugdvriendelijke leefbare buurten.

Download het verslag van de workshops: hoe kan jij in jouw context zelf aan de slag met de info die je gehoord hebt? (193 KB)

Herbekijk het panelgesprek

Tijdens het panelgesprek praten we met lokale en Vlaamse experten. We vertrekken vanuit de praktijkbezoeken en zoeken naar gedeelde lijnen en uitdagingen die in Vlaanderen leven.

Keynote met Sven De Visscher

We blikken samen met onze keynote spreker terug op de inspiratiedag. We vatten de geleerde lessen en de gedeelde uitdagingen overheen Gent en Hasselt nog even samen.

Samen stad maken met kinderen en jongeren

Tijdens de inspiratiedag ‘Leefbare buurten’ deden we een verkennende wandeling in Gent. We maakten kennis met de Dampoort, Sint-Amandsberg en het stadsvernieuwingsproject ‘En route’, met een bezoek aan vzw Jong.

Leefbare buurten, een hele onderneming

Tijdens de inspiratiedag ‘Leefbare buurten’ deden we een verkennende wandeling in Hasselt. We bezochten Halte 24 en OverKop (deel van het stadsontwikkelingstraject van de stationsbuurt) en De Serre, een creatieve broeikas voor jongeren met ondernemingszin.

Beleid maken in een uitdagende buurt

Muide–Meulestede is een eiland in de stad in het Gentse havengebied. Tijdens de inspiratiedag ‘Leefbare buurten’ deden we een verkennende fietstocht in het gebied. We hadden het over stadsvernieuwing, mobiliteit, erfgoed, tijdelijke invullingen en de rol van buurtbewoners.

Andere sessies: