Een van de prioriteiten uit het JKP is het inzetten op gezonde en leefbare buurten voor kinderen en jongeren. Om die doelstelling te bereiken, organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met het Netwerk Jeugdvriendelijk op 30 november 2021 een inspiratiedag. We gingen in gesprek met lokale besturen, praktijkwerkers en experten over goede voorbeelden, hun sterktes en de uitdagingen die bestaan. We gingen aan de slag met de vele aspecten die buurten leefbaar maken: publieke ruimte die echt publiek is, sociale cohesie, ruimtelijke kwaliteit, zich veilig en vlot voortbewegen, groene buurten, de buurt als speelterrein, … En onderzochten hoe we kinderen en jongeren steeds mee aan het stuur kunnen zetten in het creëren van jeugdvriendelijke leefbare buurten.

Download het verslag van de workshops: hoe kan jij in jouw context zelf aan de slag met de info die je gehoord hebt? (193 KB)

Herbekijk het panelgesprek

Tijdens het panelgesprek praten we met lokale en Vlaamse experten. We vertrekken vanuit de praktijkbezoeken en zoeken naar gedeelde lijnen en uitdagingen die in Vlaanderen leven.

Keynote met Sven De Visscher

We blikken samen met onze keynote spreker terug op de inspiratiedag. We vatten de geleerde lessen en de gedeelde uitdagingen overheen Gent en Hasselt nog even samen.

Andere sessies: